…… భారత్ పవర్ స్కేల్‌ను పెంచుతోంది, 2030 నాటికి మూడవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించనుందని నిపుణులు అంటున్నారు…..