వైద్య విద్యలో పీజీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఏడాదిపాటు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేయాల్సిందేనని హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది.

title,news,catagory,reporter

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *