తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్‌ కాలేజీల్లో 247 లెక్చర్‌ ఉద్యోగాలు.. దాదాపు రూ.2 లక్షల జీతం

title,news,catagory,reporter

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *